Mer än en tredjedel

Många äldre har dött i ensamhet under pandemin

1:57 min
  • Mer än var tredje covid-19-patient som gått bort på sjukhus och äldreboenden i Jönköpings län under mars till juli har varit ensam i dödsögonblicket.
  • Statistik från Palliativregistret visar en kraftig ökning av antalet gamla och sjuka, som under pandemin inte haft någon att hålla i handen i dödsögonblicket.
  • Erick Jara i Skillingaryd är en av många som inte fått vara på plats när en anhörig gått bort och det har gjort sorgearbetet svårt efter mamma Liliana.