Kinesiska muslimer

Kina upprättar register över pilgrimer till Mecka

0:58 min

I Kina införs inom kort nya regler som ytterligare begränsar pilgrimsfärder för muslimer, enligt ett myndighetsbeslut idag.

Muslimer i Kina som vill åka på pilgrimsfärd till Mecka är i praktiken redan begränsade men nya regler som införs från och med 1 december i år skärper regelverket ytterligare.

Till exempel blir det förbjudet att organisera pilgrimsresor utanför det statligt kontrollerade islamiska förbundet.

– Man vill ha hårdare kontroll av allt som religiösa grupper gör, det är min tolkning av det, och det är ett väldigt långt dokument som kom nu, över 40 punkter som i detalj reglerar vad som ska ske, säger sinologen Fredrik Fällman vid Göteborgs universitet, specialiserad på religionens roll i Kina, som har läst de nya reglerna.

De nya kinesiska pilgrimsreglerna är väldigt detaljerade. Det finns ett kvotsystem och de som vill åka måste ansöka och godkännas utifrån både mental och fysisk hälsa. Patriotism är ett annat krav och är du över 70 år måste du ha godkännande från din familj.

På resan följer sedan en kinesisk tjänsteman med som överrock och ett dataregister ska upprättas över pilgrimerna. Enligt reglerna får man endast åka en gång.

Sinologen Fredrik Fällman ser det hela som en fortsättning på en utveckling som pågått i flera år.

– Den så kallade ”kinesifieringen”, eller ”sinofieringen” av religionen som pågått under några år. Man kringsnärjs av allt hårdare regler.

I Kina finns uppskattningsvis över 20 miljoner muslimer.