Vård och omsorg

Forskare från Gävle gör trädgårdsapp för att främja äldres hälsa

1:26 min
  • Forskare på Högskolan i Gävle har utvecklat en app som ska inspirera äldre och personal på vård- och omsorgsboenden att använda trädgården för att främja hälsan.
  • Syftet med applikationen, som i nuläget endast är en prototyp, är att inspirera till samtal om naturen.
  • "Det har varit fint för de äldre att få minnas tillbaka till tiden då de till exempel har odlat väldigt mycket", säger Eva Dahlkvist, en av forskarna vid högskolan i Gävle.