Kärnavfall

Därför kan slutförvaret hamna i Östhammar

1:19 min
  • På tisdag ska politikerna i Östhammars fullmäktige ta beslutet: ja eller nej till ett radioaktivt slutförvar i kommunen.
  • Karin Högdahl, universitetslektor vid institutionen för geovetenskaper på Uppsala universitet, förklarar att Östhammar har rätt typ av berggrund för att bevara det radioaktiva materialet.