Hyresgäster drabbas när de saknar försäkring

5:49 min
  • Vid flera större bränder de senaste åren har flera drabbade saknat hemförsäkring, och därför blivit utan hjälp med till exempel ersättningsbostad.
  • Ungefär 340 000 saknar hemförsäkring, enligt Statistiska centralbyrån, och det handlar framför allt om människor med utländsk bakgrund, de som är unga, och oftare män än kvinnor.
  • Hör Anette Jansson, kundcenterchef på fastighetsbolaget Mimer och reporter Liselotte Mellesmo på P4 Västmanland.