Arktis

Årslång polarexpedition har nått sitt slut

1:35 min

I dag avslutades forskningsprojektet Mosaic på isbrytaren Polarstern i Arktis – ett projekt som kallats för historiens hittills största polarexpedition.

– Havscirkulationen vid Arktis är på det stora hela är väldigt okänd och vi vet inte riktigt anledningen till varför Arktis djuphav håller på att värmas upp, annat än att det är klimatförändringsrelaterat, säger den svenska forskaren Salar Karam, doktorand i oceanografi vid Göteborgs universitet.

Karam deltog själv i projektet under dess sista etapp.

Expeditionen, som varit ett internationellt forskningsprojekt, genomfördes i fem etapper och inleddes i september förra året.

Bland annat forskare i meterologi, fysik och biologi har deltagit, och syftet med expeditionen har varit att samla in data från Arktiska oceanen. Detta för att öka förståelsen för de regionala och globala konsekvenserna av de pågående klimat- och miljöförändringarna i Arktis.

Salar Karam hoppas att arbetet under expeditionen ska vara till hjälp i kommande forskning om Arktis.

– Vi samlade in otroligt mycket data under Mosaic, inte bara under min etapp utan även de andra fyra också. Eftersom vi alla tog alla våra mätningar under samma tid och på samma plats så kan man också antagligen koppla ihop många olika fysikaliska och biologiska processer på ett sätt som man inte kunnat förut, säger han.