Regemente i Sollefteå

Sollefteå stärker upp Sveriges svaga midja

1:45 min
  • Att Sollefteå nu verkar återuppstå som regementsstad efter 20 år är något som många militärer tycker är bra.
  • Särskilt då Mittsverige i många år varit oskyddat och Sollefteå nu kan täcka upp Sveriges svaga midja.
  • "Sen 2004-2005 så har mitten av Sverige varit oförsvarat, vi har alltså inga förband i armén mellan Enköping och Boden förutom hemvärn", säger Anders Emanuelson, ordförande i Sveriges militära kamratföreningars riksorganisation.