Coronakrisen

Larmet: ”Människor har fått skador av inställd rehabilitering”

2:03 min

Inställd rehabilitering under pandemin riskerar att leda till bestående skador hos personer som inte har fått den vård de behöver. Det varnar nu både överläkare och flera bransch- och patientföreningar för.

En av dem som har drabbats är Tina Wronski Petersen, som har en neuromuskulär sjukdom som kräver regelbunden sjukgymnastik.

– Det har blivit väldigt tydligt här under nedstängningen att funktionerna har försämrats, att det inte bara var frågan om en bra eller dålig dag utan att även om jag gjorde allt jag kunde för att underhålla och se till att saker och ting skulle fungera så gjorde det inte det, säger hon.

– Jag får kontrakturer i händerna att de liksom drar ihop sig. Då blir något så enkelt som att ta på sig kläderna ett lite större jobb än vanligt, eftersom man inte kan hålla i tyget på samma sätt och knappar är helt uteslutet.

Många rehabiliteringsinsatser har ställts in under pandemin på grund av risken för smittspridning. Det är just personer som, precis som Tina Wronski Petersen, har olika neurologiska sjukdomar som tycks drabbas allra värst.

Många gånger handlar rehabiliteringen inte om att få tillbaka rörlighet, utan om att inte tappa de förmågor man har, beskriver Katharina Stibrant Sunnerhagen som är överläkare i rehabiliteringsmedicin på Sahlgrenska i Göteborg.

– Man kan utveckla vad vi kallar för kontrakturer så man får felställningar i leder och om de väl har kommit så är de mycket svåra att lösa upp, säger hon.

En övervägande majoritet av patientföreningen Neuroförbundets medlemmar som vanligtvis har rehabilitering uppger för förbundet att regelbundna möten med bland annat fysioterapeut, arbetsterapeut och logoped har ställts in under pandemin, säger förbundets ordförande Lise Lidbäck.

– Vi har redan under den här korta tiden som pandemin har pågått sett att människor har fått skador av detta. Och det är inte acceptabelt, vi måste tillsammans göra något åt det här.

Även för branschföreningen Fysioterapeuterna uppger många att de har försämrats på grund av att deras rehabilitering har ställts in.

– Eftersom det har blivit så mycket försämrade möjligheter till rehabilitering är det ökad risk för till exempel fallskador, för lunginflammation och ökad risk för trycksår. Det finns en risk att man faktiskt inte kan komma upp och gå mer. I vissa fall har vi sett från kommunerna att man har ställt in hjälpmedelsutprovningar som till exempel rullatorer eller lyftar. Det är alltså vitala och avgörande saker för att människor ska kunna klara sin dagliga hälsa, säger Stefan Jutterdal är förbundsordförande hos Fysioterapeuterna.

I bland annat Stockholm har den planerade rehabiliteringsvården varit inställd sedan i mars. Något som kan ha fått konsekvenser för vissa patienter, enligt Kristian Borg som är överläkare för rehabiliteringsmedicin på Danderyds sjukhus.

– Intensiv och tidig rehabilitering är det som är det viktigaste framförallt när det gäller hjärnskador och stroke. Så det kan vara så att man har ett antal patienter som har fått sämre förutsättningar för rehabilitering i och med att man har fått skjuta upp rehabiliteringen, säger han.