Coronaviruset

Allt fler blir sjuka på jobbet

1:48 min

Det har skett en kraftig ökning av antalet anmälda arbetssjukdomar, alltså där anställda har smittats eller blivit sjuka på arbetet. Antalet anmälningar har ökat med 60 procent första halvåret i år, visar ny statistik från Arbetsmiljöverket.

– Vi har sett en dramatisk ökning av arbetssjukdomar och det är framför allt arbetstagare inom vård- och omsorg och sociala tjänster som har stått för ökningen och då också kopplat till coronapandemin, säger Ulrika Scholander sektionschef på Arbetsmiljöverket.

De flesta anmälningarna rör kvinnor, enligt Arbetsmiljöverket är förklaringen att fler kvinnor arbetar inom vård- och omsorgsyrken.

– Det är ju i kvinnodominerade sektorer som har jobbat nära patienter, där har vi sett att det är en stor ökning och det är viktigt nu att arbetsgivarna tar ansvar, för risken är nu att vi har en stor arbetsmiljöskuld, de har jobbat nu under hård press under pandemin och också blivit smittade men det finns också risk för att det blir sämre nu organisatorisk och social arbetsmiljö, till följd av detta, säger Ulrika Scholander.

Om antalet anmälda arbetssjukdomar har ökat kraftigt inom vård- och omsorg har de minskat i de flesta andra branscher, vilket även det förklaras med coronapandemin, menar Arbetsmiljöverket.

– Det är ju på grund av permitteringar och för att man har jobbat hemma, helt enkelt, säger Ulrika Scholander.