Estonia

Damberg i samtal om Estonia

2:01 min

Inrikesminister Mikael Damberg (S) var i kontakt med sina kollegor i Estland och Finland i helgen, angående de nya uppgifterna om skador på Estonia. Han håller dörren öppen för fortsatt samarbete för att utreda vad som hänt.

 – Vi var överens om att vi ska både reda ut hur långt varje land har kommit i sina rättsliga analyser av läget, att också lyssna mycket på expertmyndigheterna som nu jobbar, men att vi också ska träffas framöver för att försöka jobba så mycket som möjligt tillsammans, alla tre länderna, säger inrikesminister Mikael Damberg (S).

Efter att ett filmteam i slutet av september visat bilder, på en tidigare okänd skada på det förlista fartyget Estonia, inledde Estlands säkerhetsutredningsmyndighet en preliminär bedömning. Man bad också om hjälp från motsvarande myndigheter i Finland och Sverige, Olycksutredningscentralen respektive Statens haverikommission. Det arbetet pågår nu.

I förra veckan följdes detta av ett beslut i Estlands regering, om att försöka få till stånd en gemensam utredningskommission, på samma sätt som efter olyckan 1994. Inrikesminister Mikael Damberg vill dock först invänta de tre expertmyndigheternas slutsatser.

– Våra tre expertmyndigheter i Estland, Sverige och Finland har ju redan inlett ett arbete tillsammans för att både verifiera de här nya uppgifterna, men också göra en första bedömning av vad som ligger bakom det här hålet i skrovet och det här arbetet är redan igång, kan man säga.

Men det är väl ingen formell utredning ändå?

– Nej, men våra expertmyndigheter måste ju först verifiera de här uppgifterna, men också bedöma hur de ser på det. Och vi är väldigt tydliga från den svenska regeringens sida, precis som regeringarna i Estland och Finland, att vi vill förstå vad det är som har orsakat hålet i skrovet och på vilket sätt har det påverkat förloppet, säger inrikesminister Mikael Damberg (S).