Nagorno-Karabach

De Waal: Sverige skulle kunna spela en roll i en medlingsprocess

2:00 min

Omvärlden bör göra mer för att nå en fredsuppgörelse mellan Armenien och Azerbajdzjan i konflikten om Nagorno-Karabach. Det menar Thomas de Waal, en av de främsta kännarna av regionen.

Thomas de Waal anser att Sverige skulle kunna spela en roll i en medlingsprocess.

Vid årsskiftet tar Sverige över det roterande ordförandeskapet i OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Ett ordförandeskap som, menar Thomas de Waal, man skulle kunna använda som en naturlig plattform för att försöka mäkla fred mellan Armenien och Azerbajdzjan. OSSE är redan den organisation som sedan 90-talet medlat i konflikten. Redan då var Sverige involverat och dessutom, säger Thomas de Waal, Sverige har agerat fredsmäklare förr. Han tar kriget i Jemen som exempel.

I dag är det Ryssland, USA och Frankrike som har OSSE:s uppdrag att medla mellan Armenien och Azerbajdzjan. Men den konstellationen behöver förnyas, menar Thomas de Waal, som skrivit flera böcker om regionen i södra Kaukasien och som idag är verksam vid tankesmedjan Carnegies Europaavdelning.

Ryssland, säger han, är det inte alla som litar på eftersom de har egna intressen i regionen. Och USA har under president Donald Trump visat måttligt intresse för konflikten som nu åter blossat upp och kostat flera hundra människors liv de senaste två veckorna.

Det är dags nu, säger Thomas de Waal, att faktiskt hålla den fredskonferens som man planerade för redan 1994 men som aldrig blev av. Så länge som inget fredsavtal finns mellan Armenien och Azerbajdzjan är risken för krig alltid närvarande.

På en direkt fråga om Sverige kan tänka sig en medlarroll svarar utrikesminister Ann Linde så här:

– Sverige och jag är väldigt engagerade i södra Kaukasus och vi kommer att ta särskilda initiativ i det området.