Ny statistik

Låg andel fattiga i Sverige

0:28 min

Sverige är fortfarande ett av de länder i EU, där lägst andel av befolkningen lever i fattigdom.

Förra året levde fyra procent i Sverige i materiell och social fattigdom, enligt EU:s definition.

Det motsvarar omkring 400 000 personer, enligt Statistiska centralbyrån.

Det kan till exempel handla om att inte kunna betala oförutsedda utgifter eller att betala skulder i tid.

Samtidigt sticker Sverige ut med en hög andel som riskerar att hamna i fattigdom. Cirka elva procent av inrikes födda och 39 procent av invånare födda utanför EU har en inkomst efter skatt under gränsen som indikerar risk för fattigdom. För hela EU är siffrorna 15 respektive 31 procent.