Övervakning

Moderaterna vill bredda FRA:s signalspaning

2:00 min

I dag är det bara tillåtet för FRA att övervaka samtal och datatrafik om ena parten befinner sig utomlands, men Moderaterna vill nu att det ska vara tillåtet även om båda är i Sverige.

– Idag har vi en situation där en person som planerar ett terrorangrepp eller bedriver underrättelseverksamhet kommer in i Sverige och då måste FRA omedelbart avsluta sin signalspaning, säger moderaten Pål Jonson, ordförande i riksdagens försvarsutskott.

Det har funnits kritik mot lagen och att det finns en risk för integritetskränkning. Är inte regeln om att signalspaning ska röra kommunikation med utlandet en avgörande begränsning?


– Inriktningen att det ska vara inriktat mot hot mot rikets säkerhet kvarstår ju. Sedan kan jag konstatera att det finns flera åtgärder för att säkra den personliga integriteten.

FRA-lagen eller lagen om signalspaning som den egentligen heter orsakade stora politiska strider för drygt tio år sedan då kritiker såg FRA:s möjlighet att spana mot samtal och datatrafik över gränsen som ett stor integritetshot.

Pål Jonson menar att begränsningen till kommunikation över gränsen nu behöver tas bort då det säkerhetspolitiska läget försämrats samtidigt som terrorhotet ökat. Viktigast för honom är att FRA ska kunna fortsätta spana mot spioner eller terrorister som först befinner sig utomlands med sedan passerar Sveriges gräns. Men han håller också öppet för att spaning ska kunna inledas utan att någon av parterna befinner sig utomlands.

Han menar att den personliga integriteten ändå skyddas då en domstol först ska godkänna spaningen och en annan myndighet i efterhand granskar FRA. Men integritetsskyddet kan också behöva stärkas menar han.

– Det kan det mycket väl behöva göras och det är därför som jag tycker att det ska vara en viktig komponent i en utredning om signalspaningslagen, säger Pål Jonson.

I dag får regeringen, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och polisens nationella operativa avdelning beställa signalspaning av FRA.

En utredning bör se om exempelvis Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, FMV och FOI också ska få göra det enligt Pål Jonson, och han pekar särskilt på den kommande Myndigheten för psykologiskt försvar.

– Man ska kunna se varifrån de här systematiska desinformationsoperationerna som riktas mot Sverige kommer. Då är det naturligt att man eventuellt öppnar upp för att de ska kunna inrikta signalspaning, säger Pål Jonson.