Juryn för Barnradions bokpris 2020

Juryn har den viktigaste uppgiften i Barnradions bokpris. Det är de som läser alla böckerna, och det är de som diskuterar böckerna och väljer vilken bok och författare som ska vinna priset.

Årets jury består av Alma Rönngårdh, Morris Jones, Truls Skau Orrenius, Vera Larsson och Anna-Inez Aleite från Årstaskolan i södra Stockholm.

Juryn har läst de fem nominerade böckerna under sommarlovet. På höstlovet pratar de om böckerna i radio tillsammans med programledaren Manuel Cubas, och utser sedan en vinnarbok.

– Den största utmaningen har varit att ge alla böcker en chans, att inte döma ut någon av böckerna i förväg baserat på ämnet eller omslaget, säger Alma Rönngårdh.

– Det roligaste har varit att få dela med mig av alla mina tankar om de nominerade böckerna, säger Anna-Inez Aleite.

Så här väljs de nominerade böckerna ut

Bokförlag och författare har fått nominera svenska barnböcker för 9-12 åringar som getts ut mellan juni 2019 och juni 2020. En första jury bestående av ett stort antal femte- och sjätteklassare samt tre vuxna jurymedlemmar har läst alla böcker som nominerats av förlag och författare.

I vuxenjuryn sitter f.d. läsambassadören Anne-Marie Körling, bibliotekarien Elisabet Niskikari från Malmö och kuratorn Samuel Girma från Konsthall C i Stockholm.

När fem finalböcker sen har valts ut är det bokjuryns tur att läsa, diskutera och välja vinnarboken!