Slutförvar

Oskarshamn välkomnar beslut om kärnbränsleförvar

1:52 min

Att Östhammars kommunfullmäktige godtar ett slutförvar för använt kärnbränsle i kommunen välkomnas i Oskarshamn, där det radioaktiva avfallet mellanlagras.

Oskarshamns kommun har skrivit till miljöministern och bett om en tidsplan för regeringens prövning, säger kommundirektör Rolf Persson i Oskarshamns kommun. Kommunen är angelägen om att mellanlagret CLAB inte ska bli mer permanent än planerat.

– SKB lämnade ansökan år 2011, den har pågått under väldigt lång tid. Det känns angeläget att de kommer till ett beslut från regeringen sida också, säger Rolf Persson.

Mellanlagret som drivs av kärnavfallsbolaget SKB, ligger intill kärnkraftverket i Oskarshamn. Där ligger allt kärnbränsle som hittills använts i Sverige, drygt 7 000 ton, i vattenbassänger nere i berget och kyls i väntan på att föras till slutförvaret.

Enligt vissa forskare finns fortfarande osäkerheter kring hållbarheten i slutförvarets barriärer. Expertmyndigheten, Strålsäkerhetsmyndigheten, bedömer att frågetecken kan rätas ut under tiden anläggningen byggs, men forskning pågår och regeringen ska avgöra om den kan ta ställning utan ett slutligt facit.

Bygget av slutförvaret har ju skjutits upp flera år längre än vad som var tänkt från början. I väntan på slutförvaret har SKB ansökt om att få utöka mellanlagrets kapacitet från 8 000 till 11 000 ton, för att kunna ta emot mer utbränt kärnbränsle i Oskarshamn. Det kan ske utan risk för säkerheten, tillståndet, säger SKB:s VD Johan Dasht.

– Det här med säkerheten är oförändrat, även om vi skulle ha mera bränsle där.  Det finns ingen fysisk begränsning den är kopplat till det tillstånd vi har och hur mycket bränsle vi får förvara där.

Om regeringen kommer fram till att det finns kvarstående osäkerheter och slutförvarsbeslutet dröjer, vad betyder det för mellanlagret?

– Jag är väldigt optimistisk att vi kommer få ett beslut långt innan mellanlagret är fullt, säger Johan Dasht.

– Frågan är hanterad hos oss, hos Mark- och miljödomstolen och hos expertmyndigheten. Det handlar mer om att få ett politiskt beslut och att vi kan gå vidare till nästa fas. Jag är väldigt optimistiskt att vi inte hamnar i den situationen att CLAB blir fullt, säger Johan Dasht, VD för SKB, Svensk Kärnbränslehantering.