Bistånd

Sida ska inkludera biologisk mångfald i biståndsprojekt

1:59 min

Stödet ska bidra till att förstörda ekosystem, såsom skövlad skog och utfiskade vatten, ska återhämta sig. Det säger biståndsminister Peter Eriksson (MP).

– Det här handlar om att få inte bara växtlighet utan också mat till människor både i hav och på land.

Regeringen vill att biståndet ska bidra till att återställa ekosystem där hav, mark och skog har skövlats. Som start anslår regeringen 55 miljoner kronor till havens biologiska mångfald och 100 miljoner kronor till en strategi för afrikanska regnskogar.

– Ett projekt som handlar om att omvandla 100 miljoner hektar skog i Afrika till skog igen. Väldigt spännande, det berör fjorton olika länder och en areal som är den dubbla svensk ytan totalt sett, säger Peter Eriksson

Senare i höst väntas en Latinamerikastrategi med fokus på regnskogarna i Amazonas.

Men det är bara en början, enligt regeringen som uppdrag åt Sida att ha en strategi för biologisk mångfald i en större del av det svenska biståndet. Att skydda miljön från att utarmas är en fråga om människors överlevnad, säger Peter Eriksson.

– Det har blivit allt mer tydligt de senaste åren, att det här hänger ihop. Med skog, och med grönska, kommer fukt tillbaka , vi får jordar som fungerar, då kan man odla mat om man använder rätt tekniker. Men inte minst också i haven. Vi har nu också en satsning på biologisk mångfald i haven. Det handlar om barnkammare för fiskar och skaldjuren i mangroveskogar för att få en långsiktigt hållbar matproduktion.