Esrange

Sverige ska börja skjuta upp satelliter

1:51 min

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning men även Sveriges rymdminister besökte i dag rymdbasen Esrange och gav besked om att regeringen satsar 90 miljoner kronor till infrastruktur som gör att Sverige kan börja skicka upp satelliter i omloppsbana kring jorden.

– Det känns bra, jag tycker att det är viktigt, vi är en engagerad rymdnation. Redan förra året förstärkte vi rymdbudgeten, vi har på gång en förändrad rymdlagstiftning som behöver moderniseras, och nu kan vi ge beskedet att fortsätta utveckla vår rymdbas Esrange med den här nya förmågan.

Matilda Ernkrans besked i eftermiddags möttes med applåder på rymdbasen utanför Kiruna av bland andra Stefan Gardefjord, vd för statliga Svenska rymdaktiebolaget, SSC, som driver Esrange.

– Det här sätter verkligen Sverige på kartan i rymdsammanhang, ordentligt, det är som sagt bara en handfull länder, ett tiotal länder, som har den här förmågan.

Esrange har hittills bara skjutit upp forskningsraketer som efter en kort färd i rymden slagit ned på jorden igen, nu handlar det om små satelliter på upp till 150 kilo som ska placeras i omloppsbana kring jorden.

– Vi har ambitionen att göra den första satellituppskjutningen härifrån 2022.

Satelliter spås få en allt viktigare roll de närmaste decennierna när användningen av satellitdata ökar exempelvis för klimatövervakning, kommunikation och i självkörande bilar, och rymdbolaget räknar med uppskjutningsverksamheten kan bli lönsam. Stefan Gardefjord igen.

– Ja, det finns alla förutsättningar för det, och det finns stora möjligheter att skapa kringtjänster kring detta. Det här kommer ju att bli en hotspot i Europa för rymdverksamhet.

Satellitförmåga kan också användas för icke fredliga syften i rymden, och enligt Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, får Sverige räkna med att bland annat stormakterna noga kommer att följa verksamheten på Esrange, i vissa fall kanske med misstänksamma ögon.