Kasinot ska granskas

Folkhälsoinstitutet ska granska kasinot i Sundsvall för att vad det kan betyda för folks spelbeteende.
Folkhälsoinstitutet kommer att göra intervjuer med ett urval av befolkningen på orten. Anders Stymne vid institutet anser att det är viktigt att vara uppmärksam på eventuella negativa effekter som kan kasinot kan föra med sig. Innan granskningen är genomförd har folkhälsoinstitutet ingen officiell uppfattning om kasinot.