Barns hälsa

Nyfödda i Halland deltar i stor navelsträngsforskning

1:32 min
  • Hittills har nyfödda med andningsproblem avnavlats direkt, medan friska barn får ha kvar navelsträngen i flera minuter.
  • Metoden med sen avnavling ska nu användas även för barn med andningsproblem när hjälp kan ges i förlossningsrummet. 
  • Barnläkaren och forskningsledaren i Halland, Maria Wilander, hoppas att studien ska visa att barn som föds med syrebrist får nytta av det blod, syrgas och näring som finns i navelsträngen.