Övervakning

Regeringen föreslår FRA-utredning

1:58 min

Försvarsminister, socialdemokraten, Peter Hultqvist säger att regeringen i dag kommer att föreslå att en utredning tillsätts som bland annat kan titta på frågan om huruvida FRA ska få övervaka samtal och datatrafik mellan personer som båda befinner sig i Sverige.

Moderaterna vill bredda FRA:s signalspaning. I dag är det bara tillåtet för FRA att övervaka samtal och datatrafik om ena parten befinner sig utomlands, men Moderaterna vill nu att det ska vara tillåtet även om båda är i Sverige.

Försvarsminister, socialdemokraten, Peter Hultqvist säger att regeringen i dag kommer att föreslå att en utredning tillsätts som bland annat kan titta på den frågan.

– Regeringen kommer i dag att föreslå en bredare utredning i syfte att säkerställa att vi har en lagstiftning som är uppdaterad för dagens kravbild för att tillfredsställa de behov vi har inom totalförsvaret. Den här utredningen kommer också arbeta med vilka myndigheter som får inrikta signalspaning, men också titta på hur vi ska uppdatera lagstiftningen och då kan vi även hantera den fråga som nu nämns.

Det låter alltså som det här skulle kunna bli möjligt i Sverige?

– Det låter som att det skulle kunna bli möjligt, men det är också så att jag befinner mig i den positionen att utredningen måste ha sin gång.

Försvarsminister Peter Hultqvist menar att utredningen behövs eftersom läget har förändrats och det handlar bland annat om att det nu finns en annan hotbild än tidigare.

– Aktörers agerande förändras över tid och då måste man också förändra lagstiftningen. Eftersom att hotbilder och aktörers agerande förändras.

Om FRA fick signalspana även inom landets gränser, hur stor skillnad skulle det göra i kampen mot till exempel spionage och terrorism?

– Det här är frågar som FRA ska bedöma och svara på. Det är myndighetsfråga, men jag konstaterar att det här är en frågeställning som existerat under en längre tid och nu ska vi titta på det i den här utredningen.