Övervakning

FRA kan få möjligheter att signalspana i Sverige

1:57 min

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna vill nu utreda om Försvarets radioanstalt, FRA, ska få möjligheter att signalspana även inom Sverige och inte bara om någon av de inblandade befinner sig utomlands.

Även, Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna står bakom förslaget att utreda breddade möjligheter för FRA att bedriva signalspaning.

Bakgrunden är att Sveriges säkerhetspolitiska läge försämrats och därmed behöver FRA enligt politikerna kunna följa misstänkta spioner men också terrorister som kan börja planera dåd utomlands och sen flytta sig in i landet.

FRA kan med signalspaning söka bredare bland alla datormeddelanden och elektroniska samtal, än polisen kan göra på egen hand.

Utredningen ska också se om fler myndigheter än i dag ska få beställa signalspaning av FRA, exempelvis myndigheten för psykologiskt försvar är en möjlighet, liksom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap men också andra kan bli aktuella.

När lagen om signalspaning antogs för drygt tio år sedan var Socialdemokraterna motståndare och flera borgerliga riksdagspolitiker kritiska.

Miljöpartiet var en hård motståndare, men partiets försvarspolitiska talesperson Elisabeth Falkhaven står nu bakom att utreda en utvidgning, men hon vill vänta med att bedöma de konkreta förslagen tills utredningen är klar.