Ekonomi

Forskare: Kostnaden för Parisavtalet motsvarar en halv coronakris

1:56 min

Hälften av de pengar vi redan investerat i krispaket under pandemin skulle kanske räcka för att genomföra en energiomställning i linje med Parisavtalet menar fem forskare.

Ungefär 12 tusen miljarder dollar har satsats globalt på återhämtningspaket under pandemin, detta enligt fem forskare i en artikel i tidskriften Science. Forskarna menar att om vi bara lade ungefär hälften av den summan under en femårsperiod på en miljövänlig energiomställning skulle vi kunna vara på god väg att nå Parisavtalets mål.

Men resultat ska bara ses som en fingervisning menar Åsa Persson forskningschef på Stockholm Environmental Institute.

- Jag tycker att den ger en fingervisning om hur mycket som behöver investeras jämfört med hur mycket vi är villiga att stimulera ekonomin i nuläget. Men den kan inte ge några exakta siffror.


Studien har jämfört vad återhämtningspaket under coronakrisen kostar med vad en klimatomställning av energisektorn skulle kosta. Forskarna menar att vi redan är beredda att betala långt mycket mer för åtgärder i covid-19 krisen än vad som skulle behövas för att få oss på banan för att nå parisavtalets mål om att hålla oss under två graders uppvärmning.

Men siffrorna ska alltså inte ses som exakta därför att studien bygger på ganska omstridda uträkningar kring vad en energiomställning kommer kosta. Thomas Sterner professor i miljöekonomi vid Göteborgs universitet menar också att ett problem med studien är att den inte tar hänsyn till att de som investerar mycket i pandemikrisen inte nödvändigtvis är samma länder som har de största utgifterna i en enrgiomställning, men samtidigt tycker han också att studien är intressant.


- Det är slående att de pengarna, de resurserna som skulle behöva för att lösa klimatfrågan faktiskt inte är så oöverkomligt stora som man skulle kunna tro.

Referens

Andrijevic, M. et. al. COVID-19 recovery funds dwarf clean energy investment needs. Science, 16 oktober 2020.

https://science.sciencemag.org/cgi/doi/10.1126/science.abc9697