Ökat intresse

Solceller är en risk för brandmännen

1:58 min
  • Fler och fler i Blekinge skaffar solceller, men solcellerna kan utgöra en säkerhetsrisk för räddningstjänsten vid brand.
  • "Framförallt är det en risk när vi behöver göra hål i tak eller öppningar i väggar. Stöter vi på en likströmskabel kan vi få ström i oss", säger Alexander Lindqvist som är brandman på Räddningstjänsten i Västra Blekinge.
  • Räddningstjänsten har startat en arbetsgrupp som tagit fram ett PM som riktar sig till fastighetsägare, med förhoppning om att de ska vidta säkerhetsåtgärder när de installerar solpaneler på taken.