Bullret i skolor och förskolor undersöks

Störande buller i 500 förskolor och skolor skall kontrolleras av Arbetsmiljöverket i en landsomfattande inspektion i januari. Syftet är att få lokalansvariga att göra ändringar som dämpar bullret.

En pionjärkommun är Mölndal där åtta förskolor har bullersanerats. Göte Lundin som är förskollärare på avdelningen Timotej i Bifrost förskola märker stor skillnad.

– Både barn och personal pratade lugnare och med så höga ljud. Sedan är det inte så stressigt som det var tidigare. Framför allt upplever jag måltiderna som mycket trivsammare, säger han.

Personalen hade öronproppar
Det var när fastighetsförvaltaren Bosse Ljungberg såg att personalen på förskolan hade med öronproppar som bullersaneringen kom igång.

Materialet på golv och bordsskivor byttes ut, taket fick ljudisolerplattor, stolarna möbeltassar och ventilationen tystades. Belysningen styrs med dimmer, för en mjuk belysning ger lugn stämning och lägre röster.

Mätningar har också visat att ljudets efterklangstid sjunkit och det har stor betydelse, säger Bosse Ljungberg.

Efterklangstiden har betydelse
– Om man har lång efterklangstid så höjer alla rösten för att överrösta ekot och för att nå fram. Då blir ljudnivån högre och högre.

Effekterna av bullersaneringen ska nu studeras i en undersökning på miljömedicinska avdelningen vid Göteborgs universitet. Den görs parallellt med Arbetsmiljöverkets inspektion.

Väl investerade pengar
Och i Mölndal ska fler avdelningar saneras och Bosse Ljungberg tycker att kostnaden för att bygga om en avdelning varit väl investerade pengar.

– Att få personalen att trivas och inte bli sjukskriven måste vara värt mer än 30 000 kronor, säger han.

Clara Osvald, Göteborg
clara.osvald@sr.se