Vill försvåra för kriminella

Seniorernas krav: Begränsa mängden personuppgifter på nätet

1:58 min

Organisationen SPF Seniorerna vill att regeringen ser över vilka uppgifter som ska få publiceras på olika personuppgiftssajter. Ett viktigt steg för att minska risken för att äldre utsätts för brott, menar Eva Eriksson, ordförande SPF Seniorerna.

I dag är det alldeles för enkelt för kriminella att ta reda på uppgifter som om en person bor ensam, ålder och så vidare. Det menar organisationen SPF Seniorerna som skickat in en skrivelse till justitieminister Morgan Johansson (S) med krav på att täppa till de luckor som möjliggör digital efterforskning.

– Det begås kontinuerligt brott mot äldre människor och då tycker jag att det finns skäl att se över hur man kan skydda speciellt de äldre som bor ensamma, och som känner sig oroliga och ängsliga över att uppgifterna lämnas ut, säger Eva Eriksson, ordförande SPF Seniorerna.

Antalet rån mot äldre och personer med funktionsnedsättning har ökat kraftigt i år. Utomhus såväl som inomhus. Mellan januari och september i år registrerades totalt 317 fall, vilket kan jämföras med 59 under samma period i fjol. 83 av fallen gällde rån inomhus, 2019 var den siffran tolv fall.

I början av året drabbades många äldre i södra Sverige. Då tog sig förövarna in i personernas hem genom att utge sig för att vara poliser.

– Nästan uteslutande gav man sig på ensamstående kvinnor, 90 år och äldre. För vår del var det väldigt tydligt att man har sökt information och riktat in sig på just den här gruppen, säger Nils Norling, presstalesperson hos polisen i Malmö.

Enligt Nils Norling är det här ett vanligt tillvägagångssätt när det kommer till den här typen av brott.

– Just det här att man söker information innan om var man kan hitta en ensamstående företrädelsevis äldre kvinna, säger han.

Sajter som har beviljats ett så kallat utgivningsbevis har i dag rätt att publicera offentliga personuppgifter. Flera hemsidor tar dock bort uppgifter om en om man frågar, men enligt SPF Seniorerna bör man se över om all information bör få finnas där från första början. Adress och nummer kan vara motiverat, men inte ålder och om du bor ensam, menar organisationen.

– Den enskilda individen får hela tiden ta ett stort ansvar. Man ska inte svara i telefonen om det är ett nummer man inte känner igen och man ska inte öppna dörren. Men det är klart att samhället måste ta ett ansvar så att den här typen av informationen inte finns. Att man kan söka upp Kalle, 78 år, som bor på den här adressen ensam, vad finns det för anledning att veta det?, säger Eva Eriksson, ordförande för SPF Seniorerna.

Ekot har sökt justitieminister Morgan Johansson (S) som inte haft möjlighet att kommentera skrivelsen.