Länets kommuner samarbetar

Länets kommuner ska i framtiden samarbeta när det gäller de så kallade KY-utbildningarna.
Tidigare har varje kommun ansvarat för de kvalificerade yrkesutbildningarna (KY). Genom samarbetet hoppas länets kommuner att nå samordningsvinster och öka samarbetet med högskolan i Jönköping, säger projektledaren Svante Hultman till Nyheterna.