Studenter på LIU

Ny metod kan underlätta sök av försvunna personer

1:50 min
  • Studenter på Linköpings universitet har med hjälp av modern teknik utvecklat en ny metod som kan vara till hjälp när man letar efter försvunna personer.
  • Genom att utnyttja wifi och mobil-data från den försvunnas mobiltelefon ska en drönare lättare kunna hitta personen.
  • "Data från mobilnätet kan ta reda på vilken del av området som personer befinner sig i och på så sätt kan man snabbare lokalisera personen, säger David Gundlegård , kursledare på LIU.