EU:s fiskekvoter

Kraftig minskning av torskfisket

1:47 min

Nästa år sänks EU:s kvoter för torsk- och sillfiske i Östersjön. Men klartecken för det kustnära fisket i Sverige.

– Utifrån en svensk position är jag väldigt nöjd med det förhandlingsresultat vi har fått till, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson som var nöjd efter EU:s nattliga fiskeförhandlingar.

Förhandlingsresultat gäller EU:s fiskekvoter för nästa år för torsk, sill, skarpsill, rödspätta och lax i Östersjön. På flera håll drar man ner på kvoterna, särskilt när det gäller torskfiske i östra Östersjön där man bara kommer tillåta oundvikliga bifångster på 595 ton – en minskning av dagens kvot med 70 procent. Även kvoten för sill i västra Östersjön minskas kraftigt, den halveras ner till 1 575 ton.

Syftet är att rädda de svaga bestånden och Jennie Nilsson säger att det är rimligt och att det ligger inom ramen för ett hållbart fiske i enlighet med vetenskapliga råd.

Knäckfrågan för Sverige i de nattliga förhandlingarna i Luxemburg var annars att undvika stoppregler för det kustnära fisket. Det fanns förslag om att förbjuda fiske där för att skydda torsken när den leker. Sverige argumenterade att torsken ändå inte leker nära kusten och fick gehör för det.

– Man kommer kunna fiska för humankonsumtion under mycket bättre förutsättningar än föregående år, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Bengt Fredriksson på Sturkö utanför Karlskrona, är en av de yrkesfiskare som håller andan under kvotförhandlingarna. För att rädda den ekonomiskt hårt pressade näringen krävs mer långsiktiga regler, menar han.
– Det är väldigt kort varsel, för ett fiskeföretag som vårt, som vi drivit i flera decennier. Man måste ju ha en plan på flera år, säger Bengt Fredriksson.

Själv har han inte kunnat fiska torsk på över ett år men han tror att ett sillfiske utan sommarstopp skulle betyda mycket.

– Det kunde ju vara en räddning för vårat företag, och få hålla linjen i gång med beredningsindustri och leverans med svensk fisk till konsumenterna säger Bengt Fredriksson.