STUDIO ETT TISDAG 20 OKTOBER

Han granskar Försäkringskassans avslag i ny bok

16 min
  • Den nya boken "Avslagsmaskinen" är en studie om Försäkringskassans allt striktare tillämpning av Lagen om sjukförsäkring och vilka konsekvenser det har fått. 
  • De senaste fem åren syns en tydlig ökning av de som förlorar sin sjukpenning efter 180 dagar. Det handlar om personer som läkare vill sjukskriva, men som Försäkringskassan menar saknar rätt till ersättning.
  • Niklas Altermark, författaren till boken och doktor i statsvetenskap vid Lunds universitet, Terese Östlin, nationell samordnare för sjukförsäkring vid Försäkringskassan, och gymnasieläraren Irja Berntson