Regeringen vill göra en ny lag på grund av pandemin

2:33 min

Regeringen vill göra en ny lag, på grund av pandemin. Lagen kan minska folks rätt att röra sig fritt, om smitta sprids i samhället.

Lagarna som finns idag räcker inte för att minska smittan på alla platser där det behövs. Det säger regeringen.

Just nu får högst 50 personer samlas på evenemang som konserter, teatrar, fotbollsmatcher och demonstrationer. Det är en speciell lag som styr över sådana evenemang. Den kallas ordningslagen. Det finns också en smittskyddslag som gör att regeringen kan bestämma andra regler mot smittan.

Men ordningslagen och smittskyddslagen räcker inte för för att minska smittan på alla platser. Det går till exempel inte att bestämma över kollektivtrafik, badstränder och köpcentrum med de lagarna.

Därför vill regeringen att Sverige ska få en ny särskild pandemilag. Med den lagen kan regeringen också bestämma över hur många människor som får åka i en buss eller vara på en badstrand, till exempel.

Men det tar lång tid innan lagen kan börja gälla. Lagen kan börja gälla till sommaren, säger socialminister Lena Hallengren. Det tar lång tid att göra den nya lagen, eftersom den skulle ändra på många rättigheter för människor. Det är ett stort arbete som man måste göra noggrant, säger hon.

Socialminister Lena Hallengren tycker inte att det är för sent att införa lagen till sommaren. Det är lång tid kvar innan pandemin är helt slut, säger hon.

Det här är ett förslag från regeringen. Riksdagen måste rösta ja till förslaget för att lagen ska börja gälla.