Boksamtal: Marçal målar upp bilden av en alternativ historia

6:53 min
  • Föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt bromsar utvecklingen menar författaren och journalisten Katrine Marçal i sin nya bok Att uppfinna världen.
  • Vad hade hänt om inte elbilen hade setts som kvinnlig och bensinbilen som manlig för hundra år sedan?
  • Hör författaren och journalisten Katrine Marçal om hur kategoriseringarna i manligt och kvinnligt också kan ha gjort världen mindre förberedd på coronapandemin