Ministermöte

EU tog steg mot grönare jordbrukspolitik

2:01 min

EU:s jordbruksministrar satt i nya tuffa förhandlingar i natt för att enas om hur unionens jordbruksstöd ska användas. Tillslut kom de överens om en kompromiss som innebär en grön omställning och en mer hållbar jordbrukspolitik säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

– Min bedömning är att vi har tagit ett stort steg mot en betydligt grönare jordbrukspolitik och inte bara i Sverige utan framförallt EU som helhet, säger Jennie Nilsson.

Men det satt långt inne. Först nu på morgonkvisten kunde Jennie Nilsson och hennes kollegor nå en kompromiss, som innebär skärpta klimatmål när man ska fördela EU:s jordbruksstöd – det handlar om mycket pengar – mer än en tredjedel av EU:s långtidsbudget på över 1 000 miljarder euro.

När det gäller det största stödet som går direkt till europeiska lantbrukare, det som kallas pelare 1, så ska 20 procent öronmärkas för miljö och klimat. I den mindre pelare två, som mer handlar om landsbygdsutveckling, är nivån 30 procent.

– Jag är nöjd med den kompromiss som ändå blev. För Sverige har det varit viktigt att få till öronmärkning i pelare 1 det har vi nu, och på en rimligt hög nivå. Och vi har fått till bra skrivningar om flexibilitet som innebär att man utifrån länder specifika fotosättningar kommer ha bra möjligheter att leverera på det här sen.

Men förhandlingarna är inte helt klara än.

Medlemsländerna har nu enats om sin position men de måste också förhandla med Europaparlamentet som ska besluta om sin hållning de kommande dagarna.

I parlamentet finns en lång rad ändringsförslag, bland annat om förbud mot vegokorvar. Det har fått stor uppmärksamhet och går ut på att vegetariska produkter inte ska få använda ord som vissa menar kan förknippas med kött- och mjölkprodukter. Som vegokorv, eller vegoburgare.

Just den frågan togs aldrig upp på nattens möte med jordbruksministrarna. Och Jennie Nilsson ser det som en icke-fråga.

– Vi förhandlar ju ramverken utifrån att vi ska säkerställa att vi har ett konkurrenskraftigt europeiskt jordbruk. Och vad du kallar vego-burgare, jag tycker det är en icke-fråga i det här sammanhanget.