Humorforskning

Därför konsumerar vi satirisk humor

1:44 min

Forskaren Joanna Doona ville undersöka om ungdomar som konsumerar satir saknar kunskaper om samhället. Vad hon fann var motsatsen.

Ungdomar som konsumerar satir – är det ungdomar som saknar kunskaper om samhället och ersätter vanliga nyheter med satiren?

Den farhågan var utgångspunkt för forskning som humorforskaren Joanna Doona, forskare i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds Universitet, gjorde – men det hon fann var något annat.

- Vad jag fann var att det är högst intresserade personer som gillar politik och tycker att politik är intressant. Det var personer som gillar att vrida och vända på saker, som tycker att det är intressant att förstå andras perspektiv på saker, som vill allmänbilda sig politiskt. Och de hade en ganska ordentlig nyhetskonsumtion också.

Det var intresserade och kvalificerade satirälskare Joanna Doona hörde samtala i sin forskning. Men det här var inte forskning som kan säga något om hur humorkonsumenter är, statistiskt sett, utan en kvalitativ studie - hon följde samtal mellan 31 personer i fokusgrupper. Där ställde hon frågor och lyssnade till diskussionerna som uppstod: Vart är udden riktad, är det rättvist och så vidare.

Att ta till sig och avkoda satir är något man lär sig med tiden menar Joanna Doona, så i nästa studie har hon med också personer som inte normalt konsumerar satir. Nybörjare helt enkelt.

- Och dem vill jag ha med den här gången för att höra hur samtalet går mellan dem som är insatta och dem som inte är det. Tycker de som inte är det nåt annat helt enkelt, drar de gränsen för vad som är okej och inte någon annanstans?

Referens: Doona, Joanna. "Political comedy engagement: Genre work, political identity and cultural citizenship." 1 uppl. Lund, 2016. 256 s.