Hotell- och restaurang

Vanligt med sexuella trakasserier på restaurang visar undersökning

2:04 min
  • Sexuella trakasserier och hot om våld är inte ovanliga företeelser inom hotell- och restaurangbranschen, det visar en rapport som turismforskningscentret ETOUR i Östersund just nu jobbar med.
  • Undersökningen innefattar intervjuer av personer inom olika arbetsgrupper i branschen. 
  • "Det är en ganska hård miljö, det finns starka hierarkier och det är en tuff jargong", säger Kristina Zampoukos, som är projektledare över undersökningen.