Idag startar Gotland runt

Idag startar havskappseglingen Gotland runt. Tävlingen startade 1937 och räknas fortfarande till en av världens största havskappseglingar. I år deltar närmare 300 båtar. Starten går 13.00 i Sandhamn.