bioenergi

Så ska det smartaste sättet att använda svensk bioenergi hittas

1:58 min

Hur virke och annan biomassa från skogen ska kunna gå till de branscher som behöver det bäst undersöks just nu av forskare vid bland annat Luleå tekniska universitet.

Hur den begränsade resursen av svensk biomassa ska kunna fördelas på ett så klimatsmart och ekonomiskt sätt som möjligt håller organisationen Fossilfritt Sverige och forskare vid bland annat Luleå tekniska universitet, LTU, på att undersöka.

Vetenskapsradion har tidigare berättat att det finns många som inte räknar med att skogen kommer att räcka till att både värna om den biologiska mångfalden och att förse samhället med mer bioenergi för att kunna ersätta fossila bränslen.

Anna Krook Riekkola som leder arbetet vid LTU säger att det handlar om vad det kostar, planering i olika tidsperioder och alternativa energislag.

– En del kanske inte kan välja elektrifiering utan då är det framför allt biomassa eller vätgas som är alternativet, säger hon.

– I vår modell har vi med hur mycket resurser vi har från början, hur mycket rester från skogsbiomassa det finns tillgängligt i det svenska energisystemet. Sedan väljer modellen hur den här biomassan används ekonomiskt optimalt för att nå klimatmålen år 2030 och 2045.

Men kommer biomassan räcka till alla som behöver den?

– Om biomassan blir tillräckligt dyr går man över till andra alternativ som kan hjälpa till att nå klimatmålen. Men där är det lite oklart ännu vem som kommer att behöva biomassan. Det beror på vad som händer med teknikutvecklingen i framför allt betongindustrin och järn- och stålindustrin.

I slutänden kommer alltså marknaden att se till att biomassa fördelas mellan olika branscher menar Anna Krook Riekkola.

Men det finns några branscher som är mer beroende av energi från skogen än andra. Och för att kunna prioritera hur biomassan ska kunna användas menar Anna Krook Riekkola att vi måste titta utifrån olika tidsperspektiv.

– Vi måste tänka på hur biomassan ska räcka till fram till år 2030-2035, och sedan är det nästa period från 2035 till år 2040.

Här räknar man till exempel med att bilar och lastbilar kommer att behöva ganska mycket biobränslen först, men sedan kunna gå över allt mer till eldrift.