EU-smittskydd

ECDC: En andra våg av smitta har nått Europa

2:04 min

”Det vi ser nu är  helt tydligt en andra våg av smitta och vi förväntar oss att det kommer att bli ännu värre.” Det säger Agoritsa Baka som är expert på krisberedskap på EUs smittskyddsmyndighet ECDC.

Under fredagen presenterar myndigheten en ny bedömning av coronaläget som understryker situationens allvar.

– Vi är helt tydligt i en andra våg. Vi förväntar oss en fortsatt ökning av antalet smittade, säger Agoritsa Baka.

EUs smittskyddsmyndighet analyserar och tolkar data från EU-länderna och det är 13:e gången sedan pandemins utbrott som man gör en utvärdering av läget.
I rapporten konstateras att smittspridningen har ökat stadigt sedan i augusti, med en kraftig eskalering de senaste veckorna.

I takt med att smittspridningen ökar blir det svårare att skydda de äldre från smitta, men det är också oundvikligt att vi kommer att se fler allvarligt sjuka även utanför riskgrupperna, skriver ECDC i rapporten.

Agoritsa Baka understryker de viktigaste råden till medlemsländerna:

– Fortsätt satsa på smittspårning, ge stöd för testning och förbered sjukvården för ökat tryck och skydda den sårbara befolkningen.

De länder som rapporterar flest fall är Tjeckien, Belgien, Frankrike, Spanien och nu också Italien.

Än så länge är dödstalen lägre än i våras och vi har blivit bättre på att behandla sjukdomen konstaterar Agoritsa Baka. Ändå finns det alltså anledning till oro. Vid den förra bedömningen från ECDC var smittspridningen tydligast i åldrarna mellan 20 och 40 år.

Nu har man sett ökad spridning även i äldre åldersgrupper och därmed också fler sjuka som behöver intensivvård. Agoritsa Baka konstaterar också att vi ofta glömmer bort att de som konstateras sjuka idag, smittades för en eller flera veckor sedan.

– De fall vi upptäcker nu har blivit sjuka för minst en vecka sedan. Det betyder att vi aldrig tittar på en riktigt aktuell situation utan bara på en så aktuell bild som det är möjligt att få. Det här betyder att vi förväntar oss en förvärrad situation.