Lilla hjärtat

Efter treåringens död - här är IVO:s krav

1:20 min
  • "Ett kapitalt misslyckande från samhällets sida", det har Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kallat Norrköpings kommuns hanterande av Lilla hjärtat fallet, där en treårig flicka hittades död hemma hos sina biologiska föräldrar.
  • Senast första februari ska kommunen ha tagit fram en handlingsplan.
  • Erik Kangeryd, IVO:s enhetschef för socialtjänstenheten på avdelning sydöst, säger att de brister de sett gäller inte bara för ett enskilt fall utan ligger på systemnivå och därför vill de se en handlingsplan som genomsyrar hela organisationen.