Corona

Många kvotflyktingar fast på grund av pandemin

1:57 min

Många kvotflyktingar sitter i dag fast i väntan på att få resa till Sverige. I dag lämnar Migrationsverket en prognos där man bland annat presenterar hur många kvotflyktingar man tror sig kunna överföra till Sverige i år.

Runt om i världen finns det i dag drygt 2 000 kvotflyktingar som beviljats svenskt uppehållstillstånd och som nu väntar på att resan ska kunna genomföras.

20-åriga Adnan från Etiopien har levt som flykting i Somalia nästan hela sitt liv. Han beviljades med sin familj uppehållstillstånd i Sverige sommaren 2019, men de har ännu inte kunnat resa hit.

– I början av mars, ringde de som skulle ordna resan till mamma och sa att ni snart ska få åka. Men strax därefter fick vi höra att gränserna har stängts på grund av covid-19. De lovade att återkomma. Men sen dess har vi inte hört något mer från dem, säger Adnan över telefon från Somalia.

Varje år tar Sverige emot kvotflyktingar som FN:s flyktingorgan UNHCR valt ut från kris- och konfliktområden som får permanent svenskt uppehållstillstånd direkt på plats. I år, liksom de senaste två åren, har Sverige lovat FN att ta emot 5 000 kvotflyktingar.

Men mellan mars och augusti pausade Sverige helt mottagandet av kvotflyktingar på grund av coronapandemin. Sedan resorna återupptogs har endast 600 personer kunnat resa hit. Totalt handlar det om 2 000 personer hittills i år - alltså mindre än hälften av de 5 000 kvotflyktingar som man åtagit sig att ta emot.

Oskar Ekblad är ansvarig för vidarebosättning av kvotflyktingar på Migrationsverket.

– De finns på väldigt många olika ställen. Men vårt fokus under de senaste åren har varit tydligt riktat mot Syriens närområde, så Turkiet, Libanon, Jordanien, i viss utsträckning Egypten.

Och även om det hittills gått ganska långsamt med resorna till Sverige, så tror han att man kommer kunna öka dem successivt under hösten. Men även om man inte hinner överföra alla i år, så försäkrar han att de som redan har fått svenskt uppehållstillstånd inte kommer att förlora möjligheten att komma till Sverige.

– Vi har personer som ibland får vänta i över ett år av olika skäl, och de får komma till Sverige sen, för ett permanent uppehållstillstånd gäller permanent.