Nato

Militär kapplöpning om Arktis trappas upp

2:03 min

En avvecklad och tidigare topphemlig örlogsbas i norra Norge skall åter tas i bruk av den norska försvarsmakten. Samtidigt ökar USA sin militära närvaro i området.

Norge och USA för därför nu samtal om att amerikanska flottan i ökad omfattning skall kunna använda norska hamnar för sina ubåtar.

Enligt medieuppgifter är en av de hamnar som har diskuterats den tidigare topphemliga basen Olavsvern, söder om Tromsö.  Olavsvern var under kalla kriget Natos nordligaste örlogsbas.

Därifrån höll Nato koll på ryska fartyg och ubåtar som stävade ut i norra Atlanten. Men efter kalla kriget avvecklades basen. Den såldes till slut till ett privat företag, som hyrde ut den, prekärt nog för Norge, till ett ryskt forskningsföretag som förment använde den till att leta efter olja i Arktis. Natos tidigare topphemliga bas kom således att användas av Ryssland.

Det ryska forskningsföretaget är nu borta, och från och med årsskiftet kommer Norges försvarsmakt åter att använda sig av delar av basen. Det gångna året har basen noga genomsökts efter avlyssningsutrustning som skulle kunna ha placerats där av ryssarna.

Norges försvarsministerium uppger dock för Ekot att det i dagsläget inte är aktuellt för amerikanska flottan att använda sig av den basen, istället skall det röra sig om andra närliggande hamnanläggningar. Olavsvern skall användas för annan logistik, sägs det.

Oavsett hur det blir med det har planerna stött på motstånd från boende i området, som är oroliga för att de reaktordrivna ubåtarna kan sprida radioaktivitet vid en olycka.

Men Norge och USA är ense om att den militära aktiviteten behöver öka. Och anledningen är Ryssland. Ryssland har de senaste åren ökat sin ubåtsverksamhet i området. Landet har även i stor skala byggt nya flyg- och örlogsbaser i regionen.