Socialförsäkring

Få personer i riskgrupper ansöker om ersättning

2:06 min

Hittills har bara drygt 6000 personer i riskgrupp ansökt om ersättningen hos Försäkringskassan, som räknat med närmare 100 000 ansökningar.

Renée Blomberg är prognoschef på Försäkringskassan som nu kommer med en ny prognos över kostnaderna i socialförsäkringen.

– Det är svårt att säga varför ansökningarna har varit färre än vi räknat med, men det är säkert så att fler har kunnat jobba hemifrån, eller lösa sin situation på ett annat sätt.

Försäkringskassans nya prognos förutspår att kostnaderna för socialförsäkringen landar på 240 miljarder kronor under 2020, vilket är nio miljarder mindre än i prognosen som gjordes i juli.

Den viktigaste förklaringen till minskningen är att betydligt färre ansökt om den nya tillfälliga ersättningen till riskgrupper som inte har möjlighet att jobba hemifrån. Istället för fem miljarder kronor tror Försäkringskassan nu att notan landar på 200 miljoner. I dagsläget har 6000 personer ansökt.

Enligt prognoschefen Renée Blomberg är det svårt att uppskatta behovet när man inför en helt ny ersättningsform.

– Den här ersättningen riktar sig till en helt ny grupp så det är svårt att veta hur många de är och vilka behov de har av den här förmånen.

Hur ser du på risken att det finns människor som inte har ansökt om ersättningen fast de har rätt till det?

– Jag tror att förmånen är välkänd, så jag tror att de flesta har kunnat ansöka.

Samtidigt som kostnaderna alltså ser ut att bli lägre än beräknat, tror Försäkringskassan att den totala kostnaden för socialförsäkringen blir ungefär 20 miljarder högre i år jämfört med förra året.

Att företag får ersättning för höga sjuklönekostnader är den kostnad som ökat mest. 17 miljarder i år, jämfört med drygt en miljard förra året. Att fler får sjukpenning och vabbar är andra viktiga förklaringar till kostnadsökningen.

Och prognoschefen Renée Blomberg säger att det råder fortsatt stor osäkerhet kring hur många som kommer behöva sjukpenning framöver.

– I den här prognosen förväntar vi oss att det förhöjda ansökningstrycket kommer att fortsätta under 2021.

Den tillfälliga ersättningen till riskgrupper går att ansöka om retroaktivt fram till den 31 december.