LAS

Saco ställer sig bakom parternas las-avtal

1:48 min

Nu ställer sig även Sveriges Akademikers centralorganisation, Saco, bakom överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK - och menar att regeringen bör bygga ny lagstiftning på den, inte på den så kallade las-utredningen. Detta trots att LO sagt nej till avtalet.

– Det här avtalet rör så pass stor del utav arbetsmarknaden och nu när vi från Saco ställer oss bakom så kommer ju även väldigt många medlemmar på offentligsidan att stå bakom det här. Så vi ser att vi har en bred lösning och den tycker vi att regeringen ska gå fram med, säger Göran Arrius, Sacos ordförande.

Enligt Saco, som har 21 medlemsförbund inom både privat och offentlig sektor, är det viktigt att det är arbetsmarknadens parter själva som styr över vilka regler som ska gälla på svensk arbetsmarknad.

Därför trycker man nu på att det är Svenskt Näringslivs och PTK:s överenskommelse, som LO förkastade i förra veckan, som ska genomföras när det nu ska tas fram ny lagstiftning. Flera av Sacos förbund finns också inom PTK.
–  Här har en stor del av svensk arbetsmarknad, det vill säga på privat sektor, akademiker och tjänstemän, deras företrädare har kommit fram med ett förslag som vi tycker är ett bra förslag och därför tycker vi att regeringen ska genomföra det i stället för den utredning som har kommit.

Saco ogillar dessutom las-utredningen, som har sin grund i Januariavtalet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och nu är ute på en remissomgång som avslutas på måndag.

Arrius tycker att regeringen helt ska skrota utredningen.
- Alltså, vi tycker att den, på många sätt, förändrar balansen på arbetsmarknaden i alldeles för stor omfattning och vi tycker att den här utredningen bör man faktiskt kasta i papperskorgen. Det finns många delar i den som inte svarar upp mot vad vi tycker är en rimlig utveckling, säger han.

Även Medlingsinstitutet, som är en av remissinstanserna för las-utredningen, har förordat partsmodellen. Samtidigt har det största industrifacket i LO, IF Metall, öppnat för att på egen hand senare ansluta sig till Svenskt Näringslivs och PTK:s uppgörelse.