Coronapandemin

Otydliga regler för sjuttiplussare

2:16 min

Folkhälsomyndigheten besked om att lätta upp de hårda restriktionerna för sjuttio-plussarna har under dagen lett till fler frågor om vad det är som egentligen gäller.

Beskedet om sociala lättnader har idag väckt en hel del frågor. 90-åriga Hjördis Svensson från Luleå är en av dom som undrar vad som egentligen är skillnaden jämfört med tidigare.

– Jag blev väldigt glad idag när jag hörde det, för att mina barn-barn ville att jag skulle komma till Stockholm och hälsa på, och jag tänkte att nu kanske, ja, men sen började jag fundera att ingenting har ju förändrats. Vi har fått många nya covid-19 fall här i Luleå och jag förstod att jag hade tagit ut glädjen i förskott, säger hon.

Att Folkhälsomyndigheten nu lättar upp de hårdare restriktionerna för de som är över sjuttio år, har lett till fler frågetecken. Smittan ökar i hela landet och det är fortsatta sociala restriktioner för allmänheten med ännu striktare lokala restriktioner där smittan ökar som mest. Orsaken till att man ändå gör lättnader för sjuttio-plussarna är att man ser att de riskerar psykisk ohälsa av isolering, samtidigt som även den äldre gruppen bör ses på mer individuellt. Det säger Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten.

–De riktlinjer som finns har ju riktat sig till en väldigt stor grupp av människor som är väldigt olika individuellt. Det kan finnas väldigt pigga, friska sjuttioett-åringar som tycker att min risknivå är låg. Vi måste alla ta så lite risker som möjligt men ändå fortsätta leva våra liv. Vårt budskap har varit tydligt, alla måste leva strikt, säger Johan Carlson.

Men Lise Liedbeck, Neuroförbundets ordförande, tycker att riktlinjerna och kommunikationen från Folkhälsomyndigheten har varit otydlig.

– Vi har under dagen fått många samtal ifrån oroliga som undrar vad som kommer att hända nu? Här har vi levt isolerade sedan mars månad. Min läkare har talat om för mig att jag måste isolera mig. Att riskgrupper med underliggande sjukdomar och att rekommendationerna till dom är detsamma som innan. Det framgår inte, på Folkhälsomyndighetens hemsida, säger Lise Liedbeck.

– Vi tycker att vi i stora drag har fått fram det här, men när vi får den här responsen så måste vi naturligtvis se hur vi ska justera det på bästa sätt, svarar Johan Carlson.