Kiruna

Stadsflytten har hjälpt nyanlända att få jobb

1:51 min

På många håll i landet har nyanlända svårt att få jobb, men inte i Kiruna där bland annat stadsflytten skapat en konjunkturstark arbetsmarknad med brist på arbetskraft.

Flyktinghösten 2015 blev något av en vinstlott för kommunen, säger Monica Isaksson, enhetschef för arbetsmarknad och integration i Kiruna.

– Det har gått väldigt bra, Kiruna har ju en blomstrande arbetsmarknad, och de flesta som blivit kvar här, de har kommit i arbete och startat sin integration i kommunen, säger hon.

Av drygt 900 vuxna asylsökande som fanns i gruvstaden norr om polcirkeln i slutet av 2015 är cirka 200 kvar i dag, varav nästan nio av tio har jobb.

– Vi behöver dem. Om man bara tittar inom äldreomsorgen så, vi hade inte kunnat ge semester till de som jobbar inom äldreomsorgen om vi inte haft de här människorna, säger Monica Isaksson.

Många nyanlända har fått enklare jobb som inte kräver någon längre utbildning, inom omsorgen, och restaurang- och turistnäringen bland annat.

Men 35-årige Mohammed Ahmed från Jemen har fått fast jobb hos gruvbolaget LKAB efter att ha gått en utbildning till automationstekniker.

– Jag känner mig trygg. Jag känner att jag är en del av det här samhället när man har jobb, man känner att man har värde.

Kirunas starka arbetsmarknad beror bland annat på att det går bra för LKAB, och stadsflytten som skapar många byggprojekt.

Men flytten, framtvingad av att underjordsgruvan tränger allt längre in under centrum med risk för sprickbildning, innebär också att bostadshus rivs.

– Det dilemma vi har haft är vår stadsomvandling som å ena sidan är fantastisk, men å andra sidan skapar den problem med bostäder, säger kommunalrådet Gunnar Selberg, Centerpartiet.

Hade det inte varit för bostadsbristen så hade nog fler asylsökande från flyktinghösten 2015 kunnat stanna i Kiruna och jobba, tror Monica Isaksson.

– Just nu är det lastbilschaufförer som är det stora, och också hos LKAB:s entreprenörer, de behöver mycket folk, så absolut hade det varit möjligt.