Coronapandemin

Skyddsutrustning från beredskapslager eldades upp

1:53 min

Samtidigt som det rådde stor brist på skyddsmaterial för vårdpersonal under corona-pandemin så har stora mängder skyddsutrustning ifrån Socialstyrelsens nationella beredskapslager i år eldats upp. Det avslöjar P1-programmet Kaliber. Utrustningen som lagrats för att kunna användas vid en kris höll inte måttet längre.

– Jag trodde aldrig jag skulle se nåt sånt här, inte med den brist som rått på skyddsutrustning. Häpnadsväckande, säger Elisabeth Antfolk, undersköterska och fackligt ombud.

I våras - när pandemin bröt ut - rådde stor brist på skyddsutrustning inom vården. Den beredskap som kommuner och regioner ska ha för en kris fanns inte och då vände de sig till staten för hjälp.

Socialstyrelsen har ansvar för det nationella beredskapslager med läkemedel och sjukvårdsutrustning som byggdes upp under kalla kriget, men lagret har på grund av mindre pengar ifrån staten nedmonterats. Gamla saker har kasserats utan att ersättas av nya.

Kalibers granskning visar att det i somras eldades upp en stor mängd sjukvårdsutrustning ur lagret. Bland annat handskar och operationsmunskydd. De var för gamla eller nådde inte upp till dagens nivå på skydd, enligt Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen.

– Att vi skickar ut någonting som vi vet inte håller måttet och ger en falsk säkerhet det tror vi inte är bra, säger hon.

Vem har fattat beslutet att inte köpa in nytt?

– Ja, beslutet att inte köpa in nytt har ju jag fattat eftersom vi inte har några pengar för det och den finansiering vi får får ju vi ifrån i våra regleringsbrev till exempel eller i regeringsuppdrag, säger Johanna Sandwall.

Socialstyrelsen kände till att sjukvårdsutrustningen inte höll måttet redan innan pandemin, men de pengar som funnits har istället lagts på att till exempel underhålla lagrets respiratorer. Samtidigt har flera rapporter och utredningar de senaste åren varnat för att beredskapen ute i regioner och kommuner inte varit tillräcklig.

2018 tillsatte regeringen en utredning om hälso- och sjukvårdens beredskap som ska ge förslag på hur beredskapen kan bli bättre. Den ska redovisas nästa år.

– Vi ska vara bättre rustade för framtiden och därför har vi tillsatt den här utredningen, säger socialminister Lena Hallengren.