Utbildning

Inget stopp för dagmammor

1:49 min

Förslaget om att införa ett etableringsstopp för pedagogisk omsorg, alltså dagmammor och familjedaghem ser inte ut att kunna bli verklighet. Enbart Vänsterpartiet vill ha ett stopp för pedagogisk omsorg.

En bred riksdagsmajoritet säger nej till förslaget från regeringens utredare. På måndag går remisstiden ut.

Även yrkesverksamma inom den pedagogiska omsorgen, anser att utredningens förslag går åt fel håll.

– Det jag märker mer och mer att de som söker kan ha haft sitt barn på förskola först och sedan tycker de att det är alldeles för stora grupper, alldeles för mycket personalomsättning, för många vikarier. Sedan finns det faktiskt de som uttalat tycker att barnen ska få ha en lite friare uppväxt, inte bara undervisning. De tycker att det är för uppstyrt i förskolan, säger Ewa Rabén som driver ett familjedaghem.

Det regnar och barnen i Ewa Rabéns trädgård i Stockholmsförorten Bromma samlar vatten i hinkar för att göra geggamoja i sandlådan. Hon har sex barn i sin verksamhet och är också engagerad i en intresseförening för privata familjedaghem i Stockholm.

Hon anser att den utredning som kom i början av sommaren om hur kvaliteten och likvärdigheten i fritidshem och pedagogisk omsorg ska öka drar fel slutsatser. Utredaren förordar införandet av ett etableringsstopp för pedagogisk omsorg med motiveringen att den typen av barnomsorg inte i tillräcklig grad förbereder barnen för skolan.

Men istället för att stoppa en till största delen fungerande verksamhet borde kvalitetskraven och kontrollen öka, anser Ewa Rabén.

– Det tycker vi att den här utredningen kom fram till, att många kommuner har ju inga riktlinjer eller krav alls. Så vi tycker egentligen att utredningen skäller mer på kommunerna än på oss, så det är fel instans man slår emot om det är oss man stoppar, säger hon.

Det är knappt två procent av barnen i förskoleåldern som har pedagogisk omsorg, alltså dagmamma eller familjedaghem. Ändå är det en fråga som väcker debatt. Tills remisstiden gått ut vill inget av regeringspartierna ge besked om var de står i frågan, men som det ser ut nu finns inget stöd i riksdagen för ett etableringsstopp.

Sverigedemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna är alla emot ett stopp.

Gudrun Brunegård är skolpolitisk talesperson för Kristdemokraterna. Precis som Ewa Rabén vill hon istället öka kontrollen av den här verksamheten genom att Skolinspektionen tar över tillsynsansvaret. Ett etableringsstopp skulle minska valfriheten, säger Gudrun Brunegård

– För det andra skulle det innebära att de barn som skulle haft möjlighet att kunna få sin barnomsorg i en hemliknande miljö istället blir hänvisade till förskolegrupper där de allra flesta kommuner har väldigt stora problem att hålla de riktvärden som Skolverket har satt upp, säger Gudrun Brunegård.

Det är just storleken på barngrupperna i förskolan som driver Vänsterpartiet och den skolpolitiske talespersonen Daniel Riazat att som enda parti vilja ha ett etableringsstopp av pedagogisk omsorg och ett totalt stopp för all sådan verksamhet som bedrivs privat.

Utredningen visar att det finns brister när det gäller såväl lämpliga lokaler som rätt kompetens i den här verksamheten, säger han. Istället för att lägga tid och pengar på att öka kontrollen, vill han att resurserna ska läggas på att förbättra den vanliga förskolan.

– Sedan skolan, förskolan och andra delar av utbildningsväsendet har utsatts för en privatisering så har ju också det lett till väldig, väldigt mycket mer arbete och merkostnader för att just granska och att kvalitetssäkra. Jag menar istället de resurserna ska läggas på att bedriva en bra verksamhet för barnen, att utöka personalen.

Det finns ju ändå en hel del föräldrar som vill att deras barn ska gå i en mindre barngrupp, varför ska de inte få göra det?

– Vi vill ju att barngrupperna i förskolan ska minska generellt, säger Daniel Riazat.