E-handel

Paket från Kina blir dyrare när kemikalieskatt införs

1:26 min

Postnord kommer att höja deklarationsavgiften för att e-handla från länder utanför EU, till exempel Kina, när den nya kemikalieskatten på kläder och skor införs 2022. Avgiften kan hamna på uppemot 200 kronor, jämfört med dagens 75 kronor.

Det är konsumenten som kommer att få betala för administrationen av skatten, säger Peter Hesslin, chef för e-handel på Postnord.

– Det skulle behöva anställas väldigt mycket människor för att kunna administrera det här. Konsekvensen blir ytterligare avgifter mot konsument, för nån behöver ju betala för den extra arbetskraften som vi tar in, säger Peter Hesslin.

Kemikalieskatten ska bidra till att fasa ut farliga kemikalier.
När man e-handlar från länder utanför EU införs skatten per kilo kläder och skor, enligt förslaget i utredningen. Postnord gör nu alltså bedömningen att vanliga konsumenter som handlar från länder som till exempel Kina får en höjd deklarationsavgift på uppemot 200 kronor.

Varje dag får Postnord in tiotusentals paket från länder utanför EU, och bolaget hade gärna sagt sitt i utredningen om skatten, och är kritiskt till att dom inte var tillfrågade av regeringen. Peter Hesslin igen.

– Eftersom vi är en av de absolut största importörerna och vi hanterar tiotusentals sådana här försändelser varje dag så kan jag ju tycka att det hade varit lämpligt att fråga oss vad är effekterna av en sån här skatt och vad det innebär för oss, säger han.

Centerpartiet gick till val på att införa kemikalieskatten på kläder och skor. Deras ekonomisk-politiska talesperson Rickard Nordin tycker skatten träffar rätt, och tycker det är naturligt att Postnord får mer att göra framöver.

– Det är inte konstigt att det blir dyrare från exempelvis Kina om kinesiska produkter innehåller farliga ämnen. Det är också meningen med själva skatten att vi ska minska användandet av kemikalier. Det får en effekt såklart när man då importerar mycket från Kina som Postnord gör. Men som systemet är byggt är de ansvariga för att se till vad som ska betalas in helt enkelt, säger Rickard Nordin.