Lagförslag

Så ska IVO stoppa fusket

2:03 min

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, presenterar i dag ett paket av åtgärder för att myndigheten ska kunna stoppa fusk och brottslig verksamhet bland anordnare av personlig assistans.

I en slutrapport till regeringen föreslås till exempel att myndigheten ska kunna se sekretessbelagd information hos andra myndigheter och få ta del av polisens belastnings- och misstankeregister.

– Det är en välkänd problematik med fusk inom assistansområdet och vi kan ju konstatera att de oseriösa aktörerna står inte still och därför kan inte vi från myndigheternas sida göra det heller, säger Sofia Wallström, IVO:s generaldirektör.

Enligt IVO, som har ansvaret för att granska att bolag inom vård och omsorg sköter sig, saknar myndigheten i dag de verktyg som krävs för att bekämpa oseriösa aktörer.

– Vi har för svaga möjligheter att agera kraftfullt, därför är de här skarpa lagändringarna väldigt angelägna för oss, menar Wallström.

Under de senaste åren har en rad fall av misstänkt fusk i assistansbolag uppmärksammats. Det har handlat om personer som falskeligen har lurat till sig ersättning genom att utge sig för att vara i behov av personlig assistans, misstänkt fusk med tidrapporter för anställda och bolagspengar som förts över till privata konton.

Till regeringen föreslår IVO därför åtgärder som att myndigheten ska kunna komma åt sekretessbelagd information från andra myndigheter, ta del av polisens bakgrunds- och misstankeregister, få ökade möjligheter att dra in aktörers tillstånd och också att man ska kunna ta del av enskildas skattekonton hos Skatteverket.

– När en aktör söker om tillstånd hos IVO att få bedriva assistans då behöver IVO få reda på om den här aktören är dömd för ett brott. Om man är misstänkt för ett brott, om man är inblandad i misstänkta skenanställningar eller falska arbetsintyg som exempel, säger Sofia Wallström.

Utöver detta föreslår IVO också att assistansverksamheternas egen skyldighet att anmäla ska skärpas, att Försäkringskassan och Migrationsverket ska kunna stoppa utbetalningar vid misstankar om fusk och att IVO ska kunna ta hjälp av Polisen för att inspektera verksamheter.