Femårsplan presenteras

Förväntas satsa på teknik och avancerad industri

1:19 min

I Peking inleds idag årets viktigaste politiska möte där ett förslag till Kinas nästa femårsplan väntas offentliggöras.

Även om Kina sedan länge övergett planekonomin så är landets femårsplaner ett viktigt politiskt styrmedel för det styrande kommunistpartiet.

Femårsplanerna slår fast politiska och ekonomiska prioriteringar och ramverket för den kommande planen, den 14:e i ordningen, väntas klubbas i veckan när Kinas 200 mäktigaste ledare samlas i Peking.

Planen kommer sträcka sig fram till 2025 och väntas innehålla satsningar på teknik, digitalisering och avancerad industri så som tillverkning av datachips.

Det har även spekulerats i att miljö- och klimatfrågan kommer prioriteras, efter att kommunistpartiets generalsekreterare Xi Jinping nyligen lovade att Kina ska bli koldioxidneutralt senast år 2060.

Majoriteten av Kinas elförsörjning kommer däremot fortfarande från kolkraft.

Förutom en femårsplan väntas kommunistpartiet även för första gången offentliggöra vad som bäst kan beskrivas som en ”15-årsplan” med ekonomiska mål fram till år 2035.

Mötet väntas pågå i fyra dagar.