Sjukvårdsutrustning

Beredskapslagret har bantats kraftigt: ”Hade en annan hotbild”

1:57 min

Socialstyrelsens nationella beredskapslager har minskats kraftigt de senaste tio åren, för att staten avsatt mindre pengar. Men det finns inga formella beslut om att avveckla lagret, rapporterar programmet Kaliber i P1 i dag.

– Nej så bör det inte gå till, säger Svante Werger, rådgivare på Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, som inte tycker att det är rätt sätt att hantera ett nationellt beredskapslager.

Socialstyrelsen fick ansvar att förvalta det nationella beredskapslager med sjukvårdsutrustning i slutet av 90-talet, 2010 ville dåvarande borgerliga regeringen veta vad som fanns kvar i lagret för att kunna ta ställning till om beredskapslagret skulle upprätthållas eller inte. Sedan dess har finansieringen ifrån staten för beredskapslagret minskats och lagret avvecklats bit för bit, gammal utrustning har kasserats utan att ersättas. Men något formellt beslut ifrån någon regering om att avveckla lagret sedan 2010 finns inte. Johanna Sandwall är krisberedskapschef på Socialstyrelsen.

– Det förs dialoger och det finns inriktningar på att man ska se över men framförallt är det ju finansieringen som ändras. men jag har inte sett ett beslut och nu är det ju inte heller lagret avvecklat, vi har ju ett litet lager kvar, så att det har varit en successiv nedmontering.

– Det kan uppstå situationer där politiken inte beslutar men inte heller tillför medel för att göra någonting och då hamnar man i ett dilemma.

Socialminister Lena Hallengren säger att Sverige under lång tid inte velat ha stora statliga beredskapslager, att beredskap skulle finnas ute i landet i stället, men att hon 2018 tillsatte en utredning som ska titta på just beredskapen inom hälso- och sjukvården.

– Man har inte fattat ett formellt beslut därför att besluten var inriktningsbeslut som fattades vid flera olika tillfällen som innebar att man gjorde andra omvärldsanalyser. Man hade en annan hotbild.

Sofia Boo
sofia.boo@sverigesradio.se